Mỹ-Tổng thống Biden nói đến kế hoạch đàm phán với Tổng thống Putin về Ukraine

Xem thêm