Mỹ-Ông Trump nói không biết gì về thông tin Nga treo thưởng cho Taliban giết lính Mỹ

Xem thêm