MV Sơn Tùng bị gỡ do nghi đạo nhạc-Có một nhân vật bị lãng quên, an nhiên chèo thuyền rong chơi giữa liên hoàn 'phốt' của Chủ tịch Sơn Tùng