Mường Thanh-Số phận 9 con hổ được giải cứu: Chi phí chăm sóc lên tới 600 triệu đồng/tháng và chưa có đơn vị nào nhận nuôi

Xem thêm