mừng sinh nhật-Mừng sinh nhật trong khu cách ly, Phó Chủ tịch phường bị cách ly lần 2