Mũi trưởng-Mũi trưởng Long khoe ảnh film Khánh Vân chụp liền bị mẹ 'bóc phốt': 'Thấy trắng là lạ!'