mùa Vu Lan-Mua Vu Lan, nhà giàu săn nấm ăn chay có mức giá mà nhà nghèo không dám nghĩ đến