mua ôtô-Chi phí dưới 600 triệu đồng, chọn xe gì đi chơi tết?