mưa lũ ở Quảng Bình-Nghe ngư dân kể chuyện dùng những chiếc thuyền nan vào vũng lũ cứu người