Mưa lũ miền Trung-Người dân băng rừng vượt qua khu sạt lở trên quốc lộ 26

Xem thêm