Mưa lũ kinh hoàng-Quảng Nam đề nghị Bộ Quốc phòng dùng trực thăng tiếp tế lương thực cho 3.000 hộ dân