mưa lũ-Lũ tràn nghìn ngôi nhà ở Quảng Bình, dân dùng thuyền đi lại trên phố

Xem thêm