mưa lớn-Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh thành sông

Xem thêm