mưa lớn-Bão số 12 mạnh lên, lao nhanh về phía Bình Định - Ninh Thuận

Xem thêm