mưa bão miền trung-Lũ rút, người dân Quảng Ngãi hối hả dọn dẹp sau khi từ nơi sơ tán trở về