mưa bão-37 người ở Thừa Thiên - Huế đi rừng mất liên lạc, mưa lớn vẫn tiếp diễn

Xem thêm