MU-Ngôi sao MU tiết lộ gây sốc, nén đau thi đấu gần năm qua