Móng tay-Thanh niên gom móng tay đã cắt vào chiếc hộp suốt 5 năm, 'thành quả' khi bỏ ra khiến dân tình liền lập tức dự đoán mục đích lớn lao của anh chàng