mỗi tháng-Lãnh đạo Vinamilk thu nhập bình quân mỗi tháng trên 400 triệu đồng