mỡ quá dày sản phụ sinh có-Mỡ bụng sản phụ quá dày, bác sĩ chật vật mổ lấy thai nhi