miss world việt nam-Vừa đương nhiệm tròn 1 tháng, Hoa hậu Mai Phương đã 'từ bỏ' vương miện?