Miss Universe 2019-Vòng 1 phổng phao lạ thường, Hoàng Thùy tự tin diện đồ táo bạo

Xem thêm