miss grand vietnam-Một năm biến động của nhan sắc Việt: Hoa hậu mọc lên như nấm, phốt tràn lan