Miss Grand 2021-'Ngựa chiến' của Miss Grand 2022 lộ diện, hóa ra từng bại trận trước Ngọc Châu tại Miss Supranational

Xem thêm