Minh Béo đóng giả Đức Phật-Minh Béo tuyên bố chính thức Quy Y Tam Bảo, mặc kệ miệng lưỡi thế gian sau ồn ào đóng giả Đức Phật