miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến-Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói về 'điều ấn tượng nhất' sau 8 năm đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng