miền bắc rét hại-Miền Bắc sắp rét đậm rét hại, có nơi dưới 13 độ C