mi band 6-Trên tay Mi Band 6: Nâng cấp lên màn hình 'tràn viền', có đo SpO2, đã hỗ trợ tiếng Việt, giá 800,000 đồng