Meredith Mickelson-Người mẫu 19 tuổi lộ vòng một, khoe vòng ba ở LHP Cannes ngày cuối