mc thanh thanh huyền 3.000 chữ-Nữ MC nóng bỏng gây 'choáng' khi thuộc 3000 chữ, 75 tên riêng không cần cầm kịch bản