MC Lại Văn Sâm-Sau đại chiến Đức - Tây Ban Nha, MC Lại Văn Sâm kiên quyết nói ngay câu này

Xem thêm