Máy rửa mặt-Máy rửa mặt có thực sự cần thiết với tất cả mọi người?