Máy bay va phải chim-Chim va thủng vỏ 'siêu máy bay' A350 tại Tân Sơn Nhất