Máy bay thủng vỏ động cơ-Va lồng dẫn khách tại Nga, máy bay Vietnam Airlines thủng vỏ động cơ