Mẫu xét nghiệm-Dân Úc không chịu xét nghiệm Covid-19 vì sợ... bị cấy vi mạch