mặt lưng-Tin buồn cho các hãng bán kính cường lực, màn hình mới trên iPhone 12 thực sự rất bền!