Mất điện-Mất điện 1 phút, nhà máy Samsung thiệt hại hàng triệu USD, dừng hoạt động trong nhiều ngày

Xem thêm