Mason Greenwood-Ghi bàn vào lưới Liverpool, Greenwood lập cột mốc đáng nhớ