Martin Lô-Martin Lo tiết lộ lý do đầu quân cho CLB Hải Phòng