mạng xã hội twitter-Mạng xã hội Twitter cân nhắc chuyển sang thu phí người dùng