Màn khẩu chiến giữa bà Phương Hằng và Trang Khàn-Trang Khàn bỗng dưng livestream giải trình tiền từ thiện 132 triệu nằm yên trong tài khoản của mình sau 1 năm mới gửi đi vì dịch: 'Mọi người khui thì tôi bảo là 132 triệu không xây được trường!'