mama 2020-3 nhóm nữ bị 'chèn ép' tại MAMA: Phải xài chung sân khấu sơ sài, nhóm đạt giải Tân binh không diễn, nhóm diễn thì không có giải