Lynk Lee công khai giới tính-Hậu come out, Lynk Lee tiếp tục tiết lộ về lý do chưa chuyển đổi giọng nói và kế hoạch sang Thái mài yết hầu để có vẻ ngoài nữ tính hơn