Lý Thường Kiệt-Trả 240 triệu tiền vé để về nước, vẫn phải bay vòng qua Campuchia