Lý Hải-Mạc Văn Khoa suýt chết vì bị lật xuồng, bị Lý Hải 'vắt ra nước' trong Lật Mặt: 48h

Xem thêm