Lưu ý khi ăn su hào-Dù su hào được mệnh danh là 'thần dược' của mùa Đông nhưng nếu bạn ăn nó theo cách này thì còn rước bệnh hại thân