Lương Mỹ Kỳ-Lương Mỹ Kỳ đăng hình ôm ấp, còn xưng hô 'vợ chồng' với Lynk Lee, chuyện gì đang xảy ra?