Lục Triệu Vỹ-Hoa hậu Tường Linh lên tiếng phủ nhận chuyện bán dâm và tuyên bố: 'Cây ngay sẽ không chết đứng'

Xem thêm