luận tội tổng thống-Thượng viện Mỹ biểu quyết, xác nhận phiên xử ông Trump hợp hiến