Lựa chọn số phận tập 34-Lựa chọn số phận tập 34: Trang gặp đối thủ mạnh, đó là mối tình đầu của Cường