lọt hố ga-Video: Thanh niên lọt hố sâu trên vỉa hè