lớp học-Thầy giáo 'nghèo' không có tiền mua thước kẻ, hành động sau đó khiến học sinh 'lác mắt', dân tình 'lắc đầu lè lưỡi'

Xem thêm